Betölthető anyagok

Amit befogadunk

A tó feltöltését csak hulladéknak nem minősülő tiszta ásványi anyaggal, vagy
hulladékstátuszból kivont inert anyaggal lehet végezni. A feltöltésre szánt inert anyag
szennyeződésmentességét a felhasználás előtt akkreditált laboratóriumi vizsgálattal ellenőrizni szükséges, a laboratóriumi vizsgálatra szánt mintákat az egyszerre feltölteni
kívánt inert anyag volumenéhez mérten az MSZE 21420-17:2004 számú szabvány
6.1.1. fejezet 1. táblázatában előírt sűrűséggel kell venni.
Az inert hulladék hulladékstátuszból való kivonásakor az inert hulladékból vett
pontmintákból képzett átlagmintákat szennyezőanyag tartalom tekintetében kell
megvizsgálni, az alábbi szennyezö anyagokra nézve: szervetlen vegyületek (összes
cianid, bróm, nitrát, nitrit, ammónia) összes alifás szénhidrogén, policiklikus aromás
szénhidrogének, összes kioldható fémek, félfémek.

Amit nem fogadunk be

A feltöltésre felhasználni kívánt inert anyag nem tartalmazhat azbesztcementet, aszfaltot,
fémeket, műanyagokat (fóliákat), bitumentartalmú építőanyagokat, gipsz építőelemeket
(gipszpallókat vagy gipszlapokat), fa építőelemeket (pl. padlók), hidraulikusan kötött
faanyag- és papír építőanyagokat.